ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ...

Η σημερινή εποχή, είναι μία εποχή βαθύτατης αξιακής κρίσεως, ηθικής καταπτώσεως, ψυχικής απογυμνώσεως και παρακμής. Η αιτία της παρακμής έγκειται στην απεμπόληση των Παραδοσιακών Αξιών της Τιμής, του ΄Ηθους, της Ανδρείας, της Γενναιότητας, της Χρηστοήθειας και η αποκήρυξη των Αρετών, από έναν κόσμο που έχει θεοποιήσει το χρήμα και την ύλη. 
Η κοινωνία των ημερών μας είναι βαθύτατα βέβηλη, όχι με την τυπική, αλλά με την ουσιαστική έννοια του όρου, καθ΄ ότι έχει αποϊεροποιήσει την Φύση και αποδέχεται τερατουργηματικές, παρά φύσιν καταστάσεις και δρώμενα, στον βωμό ανόσιων σκοπιμοτήτων...
Για να επέλθει Μυστηριακή Αναγέννηση, προϋποθέτει να υπάρξει προηγουμένως πνευματική αναμόρφωση και ψυχική αφύπνιση. Ειδάλλως ο,τιδήποτε και εάν αποπειραθεί, δεν θα τελεσφορήσει...
Για να συντελεσθεί Μυστηριακή Αναγέννηση, πρέπει και πάλι να εγκύψουμε στις σοφές διδαχές των Ενδόξων μυσταγωγών προγόνων μας. Πέρα από τον Πυθαγόρα και τους Ορφικούς, πέρα από τον Πλάτωνα, τον Ηράκλειτο, τον Σωκράτη, τους Νεοπλατωνικούς έως τον Γεώργιο Πλήθωνα Γεμιστό και τον Μιχαήλ Ψελλό, ουδέν υφίσταται...
Όταν μελετήσουμε βαθειά το απόσταγμα της σοφίας των φιλοσόφων του παρελθόντος που τίμησαν την πατρώα γη, όταν επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε τις διδαχές τους ως βιωματικά πρότυπα εμπράκτως, όταν γίνουμε ένα με την Φύση και εναρμονισθούμε με τον Λόγο, τότε μόνο θα επέλθει η επιζητούμενη Μυστηριακή Αναγέννηση, ειδωμένη ως αναζωογόνηση πνεύματος και πυράκτωση της ψυχής από τις διάπυρες ιδέες και τα αιώνια αρχέτυπα του Ανεσπέρου Ελληνικού Φωτός...
΄Οταν επέλθει μέθεξη της θείας ουσίας μέσα από την μυστηριακή ατραπό των μυσταγωγών της Ελευσίνος, της Σαμοθράκης, της Δωδώνης, των Καβειρίων, των Κρητικών, των Ορφικών, των Διονυσιακών μυστηρίων, όταν η ψυχή διανοίξει τους οφθαλμούς της και συνδεθεί με το αιώνιο πυρ, όταν συνειδητοποιήσει ο μυούμενος το προαιώνιο μυστήριο του θανάτου και της επαναγεννήσεως το οποίο συμβολικώ και αλληγορικώ τω τρόπω αναπαριστούν και διδάσκουν και τα τεκτονικά μυστήρια, τότε θα έχει ολοκληρωθεί ένας συνειδητός κύκλος μετουσιώσεως της υποστάσεως, τότε θα έχει υπάρξει επανεύρεση του αληθινού ρόλου και της πνευματικής αποστολής του όντος μέσα στο ατέρμονο ταξίδι του στον επίγειο βίο...
΄Οταν οι αρχαίοι ναοί, τα ξέφωτα όπου διεξάγονταν τελετουργικές επικλήσεις, οι σπηλιές, τα χρηστήρια και οι κορυφές των βουνών όπου ίσταντο οι βωμοί των αρχέγονων τελεσμάτων ενεργοποιηθούν και πάλι, τότε η Μυστικιστική Αναγέννηση θα είναι πραγματικότητα... Ενέχουν μία τεράστια επικλητική δύναμη, αρκεί μόνο στους γνώστες και στους ευλαβικούς τηρητές των αρχαίων παραδόσεων να τις θέσουν σε κίνηση... Τότε ενέργεια απίστευτης ισχύος και αίγλη απέραντη θα διαχυθούν και θα εμποτίσουν την ατμόσφαιρα αλλά πρωτίστως την πατρώα γη...
Κάθε τι άλλο, συνιστά Ύβρη, συνιστά παρέκκλιση, συνιστά λοξοδρόμηση από την αληθινή αποστολή μας, για την οποία αποστολή η ψυχή μας τόσο προετοιμάστηκε και έλαβε το έναυσμα δια της ενσαρκώσεώς της στον ευλογημένο αυτό τόπο... Για σήμερα και για πάντα!