ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΩ...


Υποστηρίζεται ο ισχυρισμός περί του ότι ο Τεκτονισμός συνιστά μία "βασιλική τέχνη", όρος ο οποίος παρουσιάζεται σε διάφορες τεκτονικές αναφορές, ακόμη και στο εισαγωγικό σημείωμα του Α΄ Τεκτονικού Συντάγματος του Πάστορα ΄Αντερσον. Ο χαρακτηρισμός του Τεκτονισμού με αυτή την προσωνυμία, έχει καλλιεργήσει την εντύπωση περί του ότι πρόκειται για μία άκρως επιλεκτική προσέγγιση του τεκτονικού θεσμού, απευθυνόμενη μόνη στις παρυφές του κοινωνικού γίγνεσθαι...
Είναι προφανές ότι ένα μυστηριακό σύστημα που εδράζεται στα σύμβολα και στις αλληγορίες προκειμένου να διαρθρώσει τις διδασκαλίες του, επόμενο είναι να μετέρχεται ανάλογης ορολογίας και για τον αυτοπροσδιορισμό του. Βασιλική Τέχνη στην κυριολεξία είναι η τέχνη, η ικανότητα που διαθέτει κάποιος ως προς την άσκηση των ηγετικών καθηκόντων του άνακτος, δηλαδή το να διοικεί τους υπηκόους και το βασίλειό του. Μία τέτοια ηγετική και χαρισματική προσωπικότητα, επόμενο είναι να διαθέτει, συν τοις άλλοις και ανεπτυγμένα πνευματικά τάλαντα, προκειμένου να φέρει εις πέρας το πολύπλευρο έργο του. 
Μάλιστα, υφίσταται και σχετικός βαθμός σχετιζόμενος με τον Υπέρτατο Πρίγκηπα κάτοχο του Βασιλικού Μυστικού στις ανώτερες φιλοσοφικές βαθμίδες του Τάγματος...
Η λέξη Βασιλιάς ετυμολογικά προέρχεται από τον όρο "βάση" και "λάας", όπερ σημαίνει τον κυρίαρχο επί της υλικής δημιουργίας και των 4 στοιχείων που τη συνθέτουν. Η συμβολική αυτή έννοια του βασιλικού αξιώματος είναι κρυμμένη από τους αμύητους και απαιτεί αποκωδικοποίηση από τους γνώστες, τους επαϊοντες. Δια τούτο και το έμβλημα του Πρίγκηπα Κατόχου του Βασιλικού Μυστικού, συντίθεται από σύμπλεγμα στέμματος μετά σκήπτρου, δηλαδή μια σφαίρα με έναν σταυρό επάνω της. Το έμβλημα αυτό απεικονίζει αλληγορικά το ορυκτό βασίλειο, και κατ΄ επέκταση αναφέρεται σε ολόκληρο το φάσμα της υλικής δημιουργίας, ενώ ο σταυρός άνω υποδηλώνει την Τελειοποίηση. Τα 4 υλικά στοιχεία τα οποία κυριαρχούν υπό διάφορες αναλογίες σε ολόκληρο το σύμπαν είναι τα ακόλουθα: ΠΥΡ, ΥΔΩΡ, ΑΗΡ, ΓΗ. Τα στοιχεία αυτά ο Εμπεδοκλής τα είχε χαρακτηρίσει ως "ριζώματα πάντων", συγκλίνοντας προς τις διακηρύξεις του Πυθαγόρου, αλλά και του Ηρακλείτου, ιδίως περί του πυρός και των ιδιοτήτων του.
Η αναγωγή του αναζητητή σταδιακά σε Κάτοχο του Βασιλικού Μυστικού, σημαίνει κυριαρχία επί των 4 αυτών στοιχείων και των υλικών μορφών τους, σημαίνει χαλιναγώγηση των παθών και κυριαρχία του Πνεύματος επί της ΄Υλης. Τοιουτοτρόπως πραγματώνεται η αληθινή μυσταγωγία... 
Πρίγκηπας του Βασιλικού Μυστικού επομένως είναι εκείνος που γνωρίζει να χειρίζεται τις ενέργειες και να θέτει υπό έλεγχο τα υλικά στοιχεία που συγκροτούν το γίγνεσθαι...
Γι΄ αυτό και στον Τεκτονισμό, η άνοδος στην Ανατολή, πραγματώνεται με την άνοδο σε 4 σκαλοπάτια, που αντιπροσωπεύουν ακριβώς αυτές τις 4 καταστάσεις της υλικής δημιουργίας επί των οποίων οφείλει ο μύστης να κατισχύσει και να ελέγξει ως γνήσιος αλχημιστής τα πάθη και τις ορμές του, μεταστοιχειώνοντάς τα σε δύναμη θετικής πνοής...
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6909-75.33.72
ionhellas@gmail.com